អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេស ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រើប្រាស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខចរាចរខេមរភូមិន្ទ ត្រូវតែជាទាហា... (សូមអានសេចក្តីលម្អិតក្នុងឯកសារ)


 រាជធានីភ្នំពេញ  : ថ្ងៃទី២៨ កុម្ភៈ ២០២៤ អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេស ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រើប្រាស់យានយន្តពាក់ស្លាកលេខចរាចរខេមរភូមិន្ទ (ស្លាកលេខ ខ.ម) ត្រូវតែជាទាហានដែលមានសិទ្ធិពេញលេញ ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យជនស៊ីវិល ឬជនបរទេសប្រើប្រាស់បានឡើយ។ 

ករណីមិនអនុវត្តន៍តាមសេចក្ដី ជូនដំណឹង អគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេស ក្រសួងការពារជាតិនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ជាធរមាន៕ 
អត្ថបទ និងរូបភាពដោយ : លោក ឈឿត ខុម

Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.